WELKOM BIJ

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden

De commissie behandelt klachten over de toepassing en uitvoering van de regels voor woonruimteverdeling door de aangesloten corporaties of Woonnet Haaglanden. Op deze website vindt u alle informatie over de Regionale Klachtencommissie en kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier.

De Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH) is een onafhankelijke commissie die bestaat uit twee leden en een voorzitter. Deze beschikken over deskundigheid op sociaal-maatschappelijk of op juridisch terrein met betrekking tot de volkshuisvesting in zijn algemeenheid en de woonruimteverdeling in het bijzonder.

Hoe werkt het?

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. Wat er verder met uw klacht gebeurd kunt hier lezen.

Vraag & Antwoord

Heeft u een vraag? Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen rondom het indienen en de behandeling van klachten.

Wet & Regelgeving

Woningcorporaties in de regio Haaglanden moeten zich houden aan regels bij het toewijzen van sociale huurwoningen.

Meld een klacht

Heeft u een klacht over de woonruimteverdeling? Dan kunt u hier een klacht indienen.

list-image