Wanneer u een klacht over de toepassing en uitvoering van de regels voor woonruimteverdeling door de bij Woonnet Haaglanden aangesloten corporaties of Woonnet Haaglanden heeft en er met hen NIET uit komt kunt u onderstaand klachtenformulier invullen. De RKWH neemt alleen dan uw klacht in behandeling.