VEELGESTELDE VRAGEN

In de praktijk krijgen wij geregeld vragen over de RKWH. Hieronder treft u de meest gestelde vragen en hun antwoorden aan.

De klachtencommissie geeft een bindend advies over uw klacht aan de betreffende woningcorporatie of Woonnet Haaglanden. De commissie bestaat uit twee leden en een onafhankelijke voorzitter. De leden en voorzitter van de klachtencommissie zijn niet verbonden met Woonnet Haaglanden of de woningcorporaties.

– Klachten die nog niet zijn ingediend bij de corporatie of Woonnet Haaglanden

– Klachten die in behandeling zijn (geweest) bij de rechter of een andere commissie

– Klachten over de huisvestingsverordening

– Klachten die eerder al zijn behandeld door de klachtencommissie

– Een anonieme of discriminerende klacht

– Klachten die geen betrekking hebben op de woonruimteverdeling

– Klachten over zaken die langer dan 1 jaar geleden hebben plaatsgevonden

– Klachten waarbij u niet persoonlijk bent benadeeld

U kunt een klacht indienen via het online klachtenformulier op de website.

Wij adviseren u om aanwezig te zijn bij de (digitale) hoorzitting, zodat u uw klacht goed kunt toelichten en onderbouwen. De klachtencommissie kan tijdens de hoorzitting vragen stellen die nog niet eerder ter sprake zijn gekomen. Daarnaast geeft het u de mogelijkheid om naar de toelichting van de tegenpartij te luisteren.

De uitspraak van de klachtencommissie is bindend. Dat betekent dat dit advies (de uitspraak) opgevolgd moet worden. Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de uitspraak, anders dan naar de burgerlijke rechter te stappen.