Via onderstaande link kunt u het jaarverslag 2023 van de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Haaglanden (RKWH) downloaden.

Jaarverslag 2023

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag 2022 van de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Haaglanden (RKWH) downloaden.

Jaarverslag 2022

Via onderstaande link kunt u het jaarverslag 2021 van de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling
Haaglanden (RKWH) downloaden.

Jaarverslag 2021